Shopping Cart


موسسه فرهنگی هنری چند منظوره ایرانیان شید

موسسه فرهنگی هنري چند منظوره ایرانیان شید با هدف ارتقاء سطح دانش و بينش عمومي، اعتلاي فرهنگ و هنر کشور، ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصيل ايرانی و اسلامی، با التزام به قوانین و مقررات كشوری و ضوابط حاكم بر مؤسسات فرهنگی، و مطابق شرایط مندرج در اساسنامه با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همت جمعی از استادان گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س) تاسیس شده است.

رویدادها

تورهای گردشگری

فراخوان ها