Shopping Cart

سایت مؤسسه فرهنگی و هنری چند منظوره ایرانیان شید

درباره ما

موسسه فرهنگی هنری ایرانیان شید با تابعیت جمهوری اسلامی ایران و با التزام به مقررات و قوانین كشوري به منظور ایجاد پیوند میان پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران با نسل فعلی جامعه، ترویج و اشاعه فرهنگ و تاریخ اصیل ایرانی، معرفی الگوهای ایرانی در سطح ملی و بین المللی، ارتقای دانش و بینش عمومی با هدف گسترانیدن فهم تاریخی و اهتمام در حفظ و پاسداشت سنت های ایرانی و اسلامی و… تاسیس شده است.

هیأت مؤسس مؤسسه ایرانیان شید بر این باورند که با بهره گیری از دانش تاریخ و رشته های مرتبط با آن، و استفاده از استعدادها و ظرفیت های موجود در میان دانشجویان و دانش آموختگان رشته تاریخ و علوم یاریگر، علاوه بر موجبات تقویت بنیه های فرهنگی و هنری کشور و انتقال پیشینه تمدنی ایران زمین به نسل فعلی و نسل های آتی جامعه، امکان اشتغال زایی را برای دانش آموختگان تاریخ فراهم آورند.